להצעת מחיר מיידית03-6127040

flag written

הנחיות להכנת מדיה

פורמטים

חברת CDI מציעה ללקוחותיה שירותי שכפול תקליטורים CD בפורמטים הבאים

CD AUDIO / CDI-ROM

Type of Disc Regular CD 80mm CD Business Card
Dimensions 120mm 80mm 88mm X 58mm
80mm X 60mm
Length/ Play Time (audio)
Incl. Pauses (Silence) between tracks.
78min 19min 4min
5min
Max no.of tracks 99 99 99
Max no.of index points
(Subdivision within a track)
99 99 99
Storage Capacity (rom) 680mb 180mb 50mb


פורמטים של CD-ROM  הניתנים לשכפול

 • Mode 1
 • Mixed Model ראשון Rom ואחריו Tracks של Audio בפורמט Single Session
 • CD-Rom XA
 • CD-I
 • VCD CD-Video
 • CD+ Enhanced CD בפורמט Multi-Session ב Session הראשון Tracks של Audio ובשני Track אחד של Rom-XA

פורמטי המידע האפשריים

 • ISO-9660
 • Mac-HFS
 • Hybrid
 • ISO-9660 + Juliet Extension

סוג המדיה

המדיה המתקבלת מהלקוח והנושאת את המידע לשכפול צריכה להיות באחד מהפורמטים הבאים
סוג המדיה הערות
קלטת מ מ EXABYTE DDP Encoded
CD-R מאוכסן בקופסא סגורה נקי מאבק ללא שריטות וטביעות אצבעות צרוב בפורמט DISC-AT-ONCE SINGLE SESSION וסגור DISC CLOSED לא תתקבלנה מדיות הצרובות בפורמט TRACK INCREMENTAL או TRACK-AT-ONCE
CD מאוכסן בקופסא סגורה נקי מאבק ללא שריטות וטביעות אצבעות
למעט CD+Enhanced מוקלט בפורמט MULTI-SESSION

בדיקה וזיהוי

חברת CDI מתחייבת לשכפל בצורה נאמנה למקור את המידע המצוי על גבי המדיה שנשלחה אלינו לכן על הלקוח מוטלת האחריות לבצע את הבדיקות הבאות
 • מדיה מסוג AUDIO בדיקת שמיעה מלאה כולל חיתוכי Tracks
 • מדיה מסוג ROM בדיקת התקנה ותפקוד במספר מחשבים בעלי קונפיגורציות שונות ומערכות הפעלה שונות עפ"י הגדרת דרישות המערכת של הלקוח

חשוב ביותר יש לבדוק את המדיה המקורית שנשלחת אלינו ולא העתק שלה
 • המדיה מזוהה בשם ובמק"ט אם נדרש הן על גבי המדיה והן על גבי אריזתה
 • יש לציין בהזמנה את הכיתוב הנדרש על גבי הטבעת הפנימית של המספר Mirror Ring
 • למדיה בפורמט Audio יש לספק גם טבלת TOC PQ