להצעת מחיר מיידית03-6127040

flag written

מילון מונחים

מילון מונחים לעולם המדיה האופטית

היסטוריה של המדיה האופטית

1978 – LaserVision בעת פיתוח ה Laserdisc שהיה הפורמט האופטי המסחרי הראשון, קיבל מותג הסרטים את השם LaserVision  

בתקופה מסוימת בשנים אלו מותג זה הכיל את הקטלוג הגדול ביותר לסרטים בפורמט Laserdisc.
CD-DA -1982 תחילת שימוש מסחרי בקומפקט דיסק בפורמט AUDIO.
CD-ROM - 1985 תחילת שימוש מסחרי בקומפקט דיסק בפורמט ROM לתוכנה.
1986 – CD-R מתחילה את דרכה המדיה הראשונה לצריבה.
1987 – I-CD פורמט אינטראקטיבי שפותח ע"י פילפס וסוני ויועד לקונסולה מיוחדת, שחמש בעיקר לתוכנות לימודיות וקריוקי.
1989 – XA-CD פורמט המשלב תוכנה ומוזיקה.
 1996 - CD-RW  מדיה לשכפול דיסקים רב פעמי.
1996 - DVD
DVD-R - 1997
DVD+R - 2002
למידע מורחב אודות ההסטוריה של המדיה האופטית
{mospagebreak title=פורמטים והגדרות פיליפס }
הגדרות פיליפס וספרי התקן
כל אחד מהפורמטים של המדיה האופטית הוא מערך שלם של הגדרות ומאפיינים, פיליפס הגדירה את התקן לייצור כל אחת מהמדיות ואיגדה אותם למשפחות של צבעים.

לחץ להגדלה


פורמטים

למדיה הנקראת Compact Disc ישנם פורמטים רבים המוגדרים בספרות של פיליפס, להלן חלק מפורמטים אלו:

CD-DA - Compact Disc-Digita1 דיסק מוזיקה Audio מוגדר בספר האדום של פיליפס.
CD-ROM Mode 1 – שם כללי לדיק המכיל תוכן שאינו מוזיקה (לרוב תוכנה) מכיל מידע כפי שמתואר בספר הצהוב של פיליפס, יכול להכיל WAV, 3MP, MPEG או כל פורמט מולטימדיה אחר העומד בתקן ISO 9660
CD-ROM Mode 2 - מכיל מידע כפי שמתואר בספר הצהוב של פיליפס, יכול להכיל WAV, 3MP, MPEG או כל פורמט מולטימדיה אחר העומד בתקן ISO 9660 , חסר יכולת EDC/ECC לתיקון שגיאות, פורמט זה כמעט ואינו בשימוש.
CD-ROM XA/Mode 2-Form 1 - מכיל מידע כפי שמתואר בספר הצהוב של פיליפס, יכול להיות עם מספר סשנים sessions -
CD-ROM XA/Mode 2-Form 2 - מכיל מידע כפי שמתואר בספר הצהוב של פיליפס, יכול להיות עם מספר סשנים - sessions, חסר יכולת תיקון שגיאות ECC, נפח אחסנה גדול ב 13% מ FORM 1
CD Extra - שילוב של תוכנה ומוזיקה, כאשרהדיסק מוכנס לנגן CD הוא ינגן את ערוצי השמע ואילו במחשב יראה את התוכנה, הפורמט יודע בעיקר ממחשבי MAC, אין בו כמעט שימוש היום והוא מוחלף ע"י Enhanced CD.
Enhanced CD - שילוב של מוזיקה ומידע מופרט בספר הכחול, סשן ראשון AUDIO על פי הספר האדום , סשן שני מידע על פי הספר הצהוב.
Multi-session - דיסק המכיל יותר מסשן אחד.
Mixed Mode CD – דיסק עם סשן אחד כאשר הערוץ - Track מכיל תוכנה ואחריו מופיע ערוץ שמע, מאופיין גם בספר האדום וגם בצהוב, הערוץ של השמע ניתן לנגינה בנגנים רגילים אך יש לשים לב היות והערוץ הראשון ישמיע רעש סטאטי.
CD-Plus – משמש לתיאור CD Extra, Mixed Mode, Enhanced CD.
VCD -Video CD  – דיסק המכיל מידע, מתואר בספר הלבן של פיליפס, מכיל וידאו בפורמט MPEG-1 ניתן לנגינה על נגני DVD חיצוניים ובמחשב.
CD-i -Compact Disc-Interactive - דומה לפורמט ה CD-ROM XA, מתואר בספר הירוק של פיליפס, ניתן לנגינה רק במכשירים יעודיים.
CD-i Bridge – - דומה לפורמט ה CD-ROM XA, מתואר בספר הירוק של פיליפס, ניתן לנגינה במכשירים ייעודיים ובמחשב
Hybrid CD – מתואר בספר הצהוב של פיליפס, תומך במספר מערכות הפעלה כגון חלונות ויוניקס או מק, יכול להכיל מספר סשנים או קבצי שמע, לרוב מתייחסים לפורמט זה לצורך עבודה על MAC ו PC.
{mospagebreak title=מבנה הדיסק }
הגדרות ומונחים
CD Layout – מבנה דיסק – המידע כתוב על פס ספירלי אחד מהמרכז כלפי חוץ, הדיסק חייב להכיל סשן אחד לפחות.
Sessions – סשן – כל סשן יכול להכיל מספר ערוצים, כל סשן חייב להכיל שלושה מרכיבים: Lead-in, Program, Lead-out.
Lead-in – הרכיב הראשון בכל סשן, כתוב בתחילתו של כל דיסק, מכיל 4500 סקטורים שהם כ 9 מגה, הרכיב נכתב בעת סגירת הדיסק, מכיל את טבלת המידע Table of Contents (TOC) ה TOC מכילה מידע לגבי מספר הערוצים, מיקומם והאורך הכללי של המידע, ה TOC כתוב בערוץ ה QSUB של ה Lead-in.
Program - המידע המעשי בדיסק, יכול להיות שמע או תוכנה.
Lead-out - הרכיב האחרון בסשן, מודיע לקורא האופטי שהסשן הסתיים, הסשן צריך להסגר על מנת שרכיב זה ייכתב (finalized), יכול להיכתב גם בשלב מאוחר יותר ולא בעת הצריבה.
Pre-Gap – הרווח בין הערוצים, עם הערוצים הם מאותו סוג (שמע או תוכנה) גודל הגאפ המינימאלי יהיה 150 סקטורים שהם כ 2 שניות, אם הערוצים הם מסוגים שונים הגאפ יהיה בגודל של 255 סקטורים שהם כ 3 שניות, במידע ושני הערוצים הם שמע ניתן גם לוותר על הגאפ לחלוטין.
Post-Gap – הרווח בסיום ערוץ מידע, גודלו יהיה 150 סקטורים שהם כ- 2 שניות, הכרחי רק כמפריד בין סוגי ערוצים שונים.
Program Memory Area - PMA - משמש לאחסנת מידע זמנית עד לסיום כתיבת ה Lead-In, ה Lead-in ייכתב רק בסיום עריכת הדיסק.

Single Session Recording

Multi-Session Recording


 Disc-At-Once - DAO


Track-At-Once - TAO


{mospagebreak title=מבנה הסקטורים וסידור המידע }
יסודות מבנה הדיסק
על מנת להבין טוב יותר כיצד בנוי הדיסק וכיצד הוא מתפקד כדאי תחילה להבין כיצד בנויות יחידות המידע שנמצאות עליו.

BIT - יחידת האינפורמציה הקטנה ביותר בתחום המחשוב יכולה להכיל ערך בינרי של "0" או "1".
Byte - מסמל 8 יחידות Bit

KiloByte kb = 1024 Byte
1024kb = 1 MegaByte
1024 MegaByte = 1 GigaByte
 Block = 2kb = 2048 Byte לפעמים מכונה מידה זו גם כ Sector או Frames
Sector סקטור = 2352 Byte שהם סקטור אחד
75 סקטורים או פריימים = 1 שניה
Track - ערוץ, פיסת המידע הקטנה ביותר שיכולה להיות על דיסק, חייבת להיות לפחות בגודל של 600 סקטורים שהם ארבע שניות, מספר מרבי של ערוצים על דיסק 99.
מבנה הדיסק
- המידע נכתב ב 2352 בייט לסקטור, סקטור אחד = פריים אחד, 75 פריים = שניה אחת.
Header Field ארבע בייט בתחילתו של כל סקטור המציינות את הכתובת והמצב של הסקטור.
שגיאות ב CDROM בכל דיסק ישנו מנגנון תיקון שגיאות, כל דיסק ישנם שגיאות, טעות של ביט אחד בתוכנה יכולה לגרום לקריסת התוכנה.
תיקון שגיאות בדיסק - מדובר במערכת מתוחכמת של הצלבת מידע, תיקון השגיאות אינו מוחלט, התוצאה שונה ותלויה בסוג מכשיר הקריאה, ככל שהקורא איכותי יותר כך יתוקנו יותר שגיאות.
Compact Disc-File Systems (CDFS)
מערכת ניהול הקבצים הבנויה על הדיסק עצמו, מדמה סביבת עבודה של מערכות ההפעלה כגון FAT, HFS או NTFS
מכילה את מערך ה Read Only  בגישה לקבצים

המערכות העקריות הם ISO9660 ו HFS

ISO 9660 - תקן מערכת הקבצים המנוהלת על הדיסק, מהווה את התקן הנפוץ ביותר לדיסקים ומכיל את  ה CD ו ה DVD, התקן הוכנס בשנת 1988 ומוכר ע"י ארגון התקינה הבינלאומי ISO לתקן יש שלוש רמות שונות
ISO 9660 LEVEL 1 -שמות קבצים מנוהלים ב 8.3 - עד שמונה תוים לשם הקובץ ושלושה תוים אחר הנקודה לסיומת. התוים חייבים להיות באותיות גדולות Uppercase וניתן לרווח בינהם באמצעות קו תחתוןUnderscore 
ISO 9660 LEVEL 2 - שמות הקבצים יכולים להיות עד 180תוים. התוים חייבים להיות באותיות גדולות Uppercase וניתן לרווח בינהם באמצעות קו תחתוןUnderscore.
ISO 9660 LEVEL 3 - בדומה לתקו 2 אך תומך גם בצריבה רב פעמית CDRW.
HFS- Hierarchical File System - תקן ניהול קבצים שפותח על ידי Apple  למחשבים בעלי MAC OS מערכת הפעלה של מק - שמות קבצים עד כ 31 תוים, קריא על ידי מחשבי מק בלבד.
Hybrid disc - מדובר ב CDROM בעל שתי מערכות הפעלה ISO 9600 ו HFS וקריא על ידי שתי מערכות אלו.
ISO9660 הרחבות - ישנם שלוש הרחבות לתקן Joliet, Romeo, RockRidge
Joliet - תומכת ב ISO 2, ניתן לעשות שימוש בשמות קבצים של עד 64 תוים, שמות תוים ארוכים משמונה קריאים רק במערכת חלונות, ישנם תוים שאינם חוקיים לשימוש כגון  * / : ; ? \.
Romeo - תומכת ב ISO 2, ניתן לעשות שימוש בעד כ 255 תוים לשמות קבצים, נתמך ע"י חלונות NT וחלונות 2000 בלבד, מערכות מק יזהו רק את 31 התוים הראשונים בשם הקובץ.
RockRidge - משמש בעיקר ליוניקס ולינוקס, מערכת הקבצים מאחסנת מידע רב נוסף כגון הרשאות לקבצים, תאריכים וקישורים בין קבצים.

פרוט על מבנה הסקטור בחלוקה ל2352 Bytes
Sync – 12 Byte המשמשים לזיהוי הסקטור והודעה על תחילתו
Header – 4 Byte אחד לזיהוי המוד או הפורמט ושלושה המכילים את כתובת הסקטור ומספרו
User Data – 2048 Byte של מידע
EDC Error Detection Code – 4 Byte מחשב את המידע שלפניו ומאשר שעד נקוד זו אין מידע חסר או פגום
Blank - 8 Byte ללא שימוש
ECC Error Correction Code – 276 Byte מכיל מידע לצורך תיקון שגיאות


Mode 1Mode 2/XA Form 1


Mode 2/XA Form 2שאלות או הערות לגבי עמוד זה ניתן לשלוח ל:
{chronocontact}bigcontact{/chronocontact}

שכפול דיסקים